Phương pháp tổ hoạt động giáo dục kĩ năng sống dưới sân cờ cho học sinh THCS

Tham gia khóa học sẽ giúp cho giáo viên có được những phương pháp và kĩ thuật để tổ chức các hoạt động tập thể, đông người. Ngoài ra, còn được cung cấp các chủ đề cụ thể, giúp giáo viên có được tư liệu phục vụ cho các tiết giáo dục kĩ năng sống dưới sân cờ.